• Grasgevoerd vlees uit Nederland
  • Binnen 1 werkdag bevroren geleverd
  • Vanaf 150 euro gratis bezorgd
  • Beoordeeld met een 9,8
Vleeschenco logo neg

.

Grasgevoerd vlees is gezonder dan graangevoerd!

Grasgevoerd vlees is gezonder voor je !

Grasgevoerd vlees is gezonder dan graangevoerd. Het is in een aantal onderzoeken is aangetoond dat dieren die een grasrantsoen gevoerd krijgen, een andere samenstelling hebben van het vlees. De concentratie van meervoudig onverzadigde vetzuren is namelijk hoger bij runderen die geweid worden en dus gras, bloemetjes en kruiden eten.

Een meervoudig onverzadigd vetzuur bevat meerdere dubbele bindingen. Meervoudige vetzuren zijn te verdelen in omega 3-vetzuren en omega 6-vetzuren. Gras gevoerd vlees bevat een verhoogd percentage omega 3-vetzuren. Omega-3 vetzuren hebben als positieve werking dat het minder kans op een hoge bloeddruk en hartproblemen geeft.

Verder blijkt uit onderzoek dat het gehalte CLA (geconjugeerd linolzuur) in grasgevoerd vlees vijf keer zo hoog is ten opzichte van graangevoerd vlees. CLA is een natuurlijk gevormd transvet, en ontstaat als bijproduct tijdens het hydreren van vetten. Het voordeel van CLA is dat het een positieve werking geeft bij gewichtsverlies en diabetes. De onderzoeken geven aan dat de vetzuursamenstelling van vlees, vanuit het oogpunt van de menselijke gezondheid, wordt verbeterd door vers gras in het rantsoen.

Dat klinkt niet alleen behoorlijk wetenschappelijk… dat is het ook!
Studenten van de Aeres Hogeschool hebben de beschikbare onderzoeken en literatuur over grasgevoerd vlees voor ons geanalyseerd, en bovenstaande samenvatting gemaakt.

Kan je mooi je voordeel mee doen in een pubquiz of een potje triviant toch?

Vleeschenco verschil gras gevoerd graan gevoerd

Vleesch&Co omega 3

 

Samenvatting onderzoeken

Onderzoek toont aan dat een grasrantsoen een verhoogd percentage omega 3 vetzuren in de diepe spieren van de rug geeft (Nuernberg et al., 2005). Omega 6 in het vlees wordt verder niet beïnvloed.  Vermindering van het aandeel krachtvoer in het rantsoen, dat effectief de grasopname verhoogde, veroorzaakte een lineaire afname in de concentratie van  verzadigde vetzuren en in de aminozuur-6 en aminozuur-3 verhouding (Scollan et al., 2006). De gegevens geven aan dat de vetzuursamenstelling van rundvlees,  vanuit het oogpunt van de menselijke gezondheid, kan worden verbeterd door vers gras in het rantsoen.

De belangen van de consument in de voedingswaarde van voedingsmiddelen is toegenomen. Hierdoor is er onderzoek gedaan  naar strategieën voor het verhogen van de omega 3 meervoudig onverzadigde vetzuren, geconjugeerd linolzuur (CLA) en het verminderen van verzadigde vetzuren. Dit werd in het onderzoek gedaan door rantsoenen met gras lijnzaad bij te mengen. Dit resulteert in een lagere omega 6/ omega 3 verhouding (French et al., 2000). De conclusie is dus: Grasgevoerd vlees is gezonder.

Verder zijn er een aantal belangrijke kwaliteitscriteria die van invloed zijn op de beslissing van een consument voor het kopen van rundvlees (Moloney, Mooney, Kerry, & Troy, 2001). Dit zijn voornamelijk: gezondheid en of veiligheid, malsheid , sappigheid, aroma en smaak. Consumentenonderzoek wijst uit dat de malsheid ook wel de zachtheid en de smaak een van de belangrijkst elementen van de eetkwaliteit van vlees zijn. In de fabriek kunnen ze dit tot zekere hoogte beïnvloeden. Op het bedrijf zijn er ook een aantal factoren die mee spelen van het malsheid van het vlees namelijk: de leeftijd, het geslacht, het genotype van het dier en het rantsoen. Smaak en aroma die zorgen voor het ‘eetgevoel’ kunnen niet worden gemeten of geproefd. Bij verschillende onderzoeken wordt dit anders beschreven. Zogenaamde proef panels hebben allemaal een andere mening.

Mager vlees is een bron van verschillende elementen zoals ijzer, zink cu en Se maar ook vol met vitamines als B en D.

 

Met dank aan Dr. Ir. Ron Methorst en studenten van de AERES University of Applied Sciences Dronten


Wil je meer technische achtergrond lezen?

Hieronder vind je de samenvatting van de vier onderzoeken:

A. Effect van een gras- en een krachtvoedingssysteem op vleeskwaliteitskarakteristieken en vetzuursamenstelling van de diepe rug spieren in verschillende rundveestapels.

Dit artikel geeft een onderzoek weer van het effect van een gras- en een concentraatvoedingssysteem (krachtvoer) op vleeskwaliteitskarakteristieken en vetzuursamenstelling van een van de diepe spieren van de rug (longissimus spier) in verschillende rundveestapels.

Het doel van dit onderzoek was om de effecten van het voersysteem te onderzoeken en te richten op het gehalte aan de nuttige omega 3 meervoudig onverzadigde vetzuren en geconjugeerde linolzuren (CLA) in de spieren/het vlees. Voor dit onderzoek werden 31 Duitse Simmental (GS) (n = 31) en 33 Duitse Holstein (GH) (n = 33) stieren gevoerd op een rantsoen met krachtvoer of op een gras gebaseerd rantsoen bestaande uit een periode van zomerweide gevolgd door een winterperiode op graskuil en een krachtvoer dat lijnzaad bevat. Alle dieren werden met 620 kilo lichaamsgewicht geslacht. De op grasrantsoen gevoerde dieren hadden een verhoogde percentage omega 3 vetzuren in de diepe spieren van de rug (longissimus spier).

De omega 6 vetzuurverhoudingen werden niet beïnvloed door het voersysteem in de lendenspier van de onderzoeksgroepen. De  verhouding omega 6 / omega 3 van de met gras gevoerde Duitse Simmental stieren was 2,0 en van Duitse Holstein 1,9. Dit in tegenstelling tot de verhouding van 8,3 en 6,5 voor op stal gevoerde stieren. Het grasrantsoen verhoogde het percentage C18: 1-transvetzuurisomeren in beide rassen. C18:1 transvetzuurisomeren zijn transvettenwaarin minimaal een van de vetzuren met glycerol zijn veresterd en die één of meer dubbele bindingen in de transconfiguratie bevinden.

Bron: Nuernberg, K., Dannenberger, D., Nuernberg, G., Ender, K., Voigt, J., Scollan, N. D., … & Richardson, R. I. (2005). Effect of a grass-based and a concentrate feeding system on meat quality characteristics and fatty acid composition of longissimus muscle in different cattle breeds. Livestock Production Science, 94(1-2), 137-147.

 

B. Vetzuursamenstelling, inclusief geconjugeerd linolzuur, van intramusculair vet van ossen aangeboden beweid gras, kuilgras of op krachtvoer gebaseerde diëten.

Dit artikel geeft een onderzoek weer over de vetzuursamenstelling, inclusief geconjugeerd linolzuur, van vetweefsel van spieren van ossen. Deze ossen zijn beweid, hebben kuilvoer gekregen of een rantsoen met krachtvoer. Geconjugeerd linolzuuris een groep isomerenvan linolzuur. Als in een meervoudig onverzadigdevetzuur de dubbele binding door één enkele binding van elkaar gescheiden zijn en in hetzelfde vlak liggen dan worden de dubbele bindingen geconjugeerdgenoemd. Uit het onderzoek is het volgende naar voren gekomen:

De concentratie van meervoudig onverzadigde vetzuren in het vet was hoger bij ossen die geweid zijn en die géén krachtvoer gevoerd hebben gekregen. Vermindering van het aandeel krachtvoer in het rantsoen, dat effectief de grasopname verhoogde, veroorzaakte een lineaire afname in de concentratie van verzadigde vetzuren en in de aminozuur-6 en aminozuur-3 verhouding.

De gegevens geven aan dat de vetzuursamenstelling van rundvlees, vanuit het oogpunt van de menselijke gezondheid, kan worden verbeterd door vers gras in het rantsoen.

Bron: French, P., Stanton, C., Lawless, F., O’riordan, E. G., Monahan, F. J., Caffrey, P. J., & Moloney, A. P. (2000). Fatty acid composition, including conjugated linoleic acid, of intramuscular fat from steers offered grazed grass, grass silage, or concentrate-based diets. Journal of animal science, 78(11), 2849-2855.

 

C. Innovaties in rundvleesproductiesystemen die de voedingswaarde en gezondheidswaarde van rundvleeslipiden en hun relatie met de vleeskwaliteit verbeteren

 Dit onderzoek gaat over innovaties in rundvlees productiesystemen die de voedingswaarde van vetten in rundvlees en hun relatie met vleeskwaliteit verbeteren.

De consument wordt steeds bewuster van de relatie tussen voeding en gezondheid. De belangen van de consument in de voedingswaarde van voedingsmiddelen is toegenomen.Dit heeft invloed op de vraag naar levensmiddelen die componenten bevatten die een rol spelen in onderhoud van de gezondheid en ziektepreventie. Bij rundvlees is veel aandacht geweest naar vetzuren. Dit onderzoek kijkt naar strategieën voor het verhogen van de omega 3 meervoudig onverzadigde vetzuren, geconjugeerd linolzuur (CLA) en het verminderen van verzadigde vetzuren. Extra aandacht is besteed aan vet in spierweefsel en de relaties tussen de samenstelling van de vetzuren en vlees kwaliteitsparameters zoals de houdbaarheid, de kleur en sensorische kenmerken. Voeding is de belangrijkste route voor het verhogen van de inhoud van gunstige vetzuren in rundvlees. Rantsoenen van gras of krachtvoer verhoogt met lijnzaad in de voeding de inhoud van omega 3 in rundvlees spier- en vetweefsel dit resulterend in een lagere omega 6  omega− 3 verhouding.

Bron: Scollan, N., Hocquette, J. F., Nuernberg, K., Dannenberger, D., Richardson, I., & Moloney, A. (2006). Innovations in beef production systems that enhance the nutritional and health value of beef lipids and their relationship with meat quality. Meat science, 74(1), 17-33.

 

D. Het produceren van malse en smaakvolle rundvlees met verbeterde nutritionele kenmerken 

Er zijn een aantal belangrijke kwaliteitscriteria die van invloed zijn op de beslissing van een consument voor het kopen van rundvlees. Dit zijn voornamelijk: gezondheid en of veiligheid, malsheid , sappigheid, aroma en smaak. Dit onderzoek is een literatuurstudie die verschillende definities uitlegt aan de hand van onderzoeken die al gedaan zijn.

Malsheid

Consumentenonderzoek wijst uit dat de malsheid ook wel de zachtheid en de smaak een van de belangrijkst elementen van de eetkwaliteit van vlees zijn. In de fabriek zijn er verschillende opties die de malsheid van het vlees kan beïnvloeden bijvoorbeeld elektrische stimulatie, hogedruk of ultrageluidbehandeling maar ook het snel koelen van het vlees. Op het bedrijf zijn er ook een aantal factoren die mee spelen van het malsheid van het vlees namelijk: de leeftijd, het geslacht, het genotype van het dier en het rantsoen.

Smaak

De vleesige geur van gekookt vlees is het gevolg van reacties tussen koolhydraten en eiwitten en het afbraakproduct. Smaak en aroma die zorgen voor het ‘eetgevoel’ kunnen niet worden gemeten of geproefd. Bij verschillende onderzoeken wordt dit anders beschreven. Zogenaamde proef panels hebben allemaal een andere mening. Zo geeft het ene onderzoek aan dat het vlees met graan gevoerde vlees meer smaak heeft en het andere onderzoek geeft aan dat het gras gevoerde vlees meer smaak heeft.

Gezond vlees

Vroeger zat in vlees meer vet dan nu dit komt door veranderingen door fokkerij, rantsoenen en methodes van slagers. Mager vlees is een bron van verschillende elementen zoals ijzer, zink cu en Se maar ook vol met vitamines als B en D.

Bron: Moloney, A. P., Mooney, M. T., Kerry, J. P., & Troy, D. J. (2001). Producing tender and flavoursome beef with enhanced nutritional characteristics. Proceedings of the Nutrition Society, 60(02), 221–229.